Hvem er jeg? Hvor er vi på vej? Findes Gud? Læs mere her.Hvem er jeg? Hvor er vi på vej? Findes Gud?

Læs introduktion med kosmiske symboler.

Vi er på vej fra dyreriget til at blive mennesker. Læs mere her.Vi er på vej fra dyreriget til at blive mennesker.

Guds evige verdensplan i et kosmisk symbol.

Vejen til lykken får sin forklaring vha. reinkarnation. Læs mere her.Vejen til lykken får sin forklaring vha. reinkarnation.

Selviskhedens princip erstattes af Kristus-princippet. Kærlighed er vejen til freden.

Stykke 669-682 spørgsmål

Livets Bog III - Kosmisk kemi

Stykke 669 - 682
Spørgsmål:
 1. Hvilken konsekvens får foretåelsen af symbol nr. 11 for den studerende ?
 2. Hvordan bliver mennesket indviet i livsmysteriet løsning ?
 3. Hvorfor er livsmysteriets løsning ikke et spørgsmål om rum og tid ?
 4. Forklar hvorledes verdensaltet samtidigt kan være en manifestation af uendelighed og begrænsning.
 5. Hvorfor kan livsmysteriet ikke løses af den materialistiske videnskab ?
 6. Hvorledes er argumentationen for det "nogets" eksistens, der styrer bevægelserne og manifestationerne.
 7. Hvilken forskel er der mellem Jeg'et og alle andre årsager ?
 8. Hvorfor er Jeg'et usynligt ?
 9. Hvori består forskellen samt ligheden mellem naturmenneskets og den kosmisk bevidstes syn på omverden ?
 10. Hvilken mental tilstand udgør mellemstadiet mellem naturmennesket og den kosmisk bevidste ?
 11. Hvordan opstår naturmenneskets syn på omverden, og hvorfor degenererer dette til fordel for en materialistisk indstilling til tilværelsen ?
 12. Karakteriser de forskellige indstillinger til sandheden som Martinus nævner.
 13. Hvad er den begyndende sandhedssøgers hovedproblem ?
 14. Hvad symboliserer symbolets orangefarvede periferi, solene indeni hver­ andre og den tolvtakkede stjerne?
 15. Hvilken indstilling anbefaler Martinus læseren at have ved livsmysteriets løsning ? Samt hvorfor ?
 16. Hvad symboliserer stjernefelt nr. 1, 2 og 3?